Fuellink är ett helsvenskt företag med fokus på hållbar miljöteknik. Fuellink är distributör för varumärket Triboron i Sverige och Norge. En teknik som möjliggör bevisad minskning av slitaget i alla typer av förbränningsmotorer.

  • Mindre slitage

  • Högre verkningsgrad

  • Lägre bränsleförbrukning

  • Minskade utsläpp 

  • Anti-bakteriella och anti-korrosiva egenskaper 

Med Triboron så når vi snabbare våra hållbarhetsmål och får en bättre miljö.

F-Link AB

Lignells väg 1

136 49 Vega

Copyright © F-Link AB 2020