MILJÖ & HÅLLBARHET

MILJÖN PÅVERKAS POSITIVT

Triborons avgörande fördel jämfört med andra åtgärder är förmågan att direkt ge positiva effekter i form av minskade utsläpp av skadliga ämnen och växthusgaser. Det krävs inga lågfriktionsbeläggningar, nya motorlösningar eller andra förändringar som tar lång tid att genomföra.

Triboron kan användas både i nya och begagnade fordon.

MINSKADE UTSLÄPP AV

  • Koldioxid  - CO2

  • Kolmonoxid - CO

  • Kolväten - HC

  • Odör, rök och partiklar

GIFTFRI & UTMÄRKT FÖR BIOBRÄNSLEN

Eftersom Triborons teknologi fungerar utmärkt tillsammans med biobränslen, biodiesel, metanol och etanol bidrar den till en ökad användning av de alternativa bränslen som spelar en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle. Triborons skyddande och smörjande egenskaper är exceptionellt goda i etanol och metanol.

De föreningar och ämnen som används i Triborons produkter skadar inte naturen. Bor är ett viktigt mikronäringsämne för växter och är liksom andra mikronäringsämnen nödvändigt för växtkraften. De giftfria produkterna innehåller inga fossilbaserade ingredienser, vilket innebär att de är ett utmärkt alternativ till dagens biocidbaserade produkter.

NI NÅR ERA MILJÖMÅL SNABBARE

När ni uppdaterar Er miljöpolicy så når ni Era miljömål snabbt, att ni dessutom bidrar positivt till det ekonomiska resultatet kan hela företaget glädjas åt. 

F-Link AB

Lignells väg 1

136 49 Vega

Copyright © F-Link AB 2020