PRODUKTER

Triboron kan användas i alla förbränningsmotorer och i alla typer av flytande bränslen även biodiesel, metanol och etanol. Triboron till 4-taktare kallas för Fuel Formula och blandas direkt i bränslet vid varje tankning, 1 liter räcker till 1000 liter bränsle. En personbil minskar bränsleförbrukningen med upp till ca 10%.

 

Triboron ersätter helt oljan i alla 2-Taktare. Det finns två olika produkter beroende på om det finns en separat oljetank då använder man Two stroke Formula - Injection, inblandningen sker då automatiskt.

 

Blandas oljan manuellt så använder man Two stroke Formula - Koncentrat. Blandningsförhållandet med vanlig 2-taktsolja är i normalfallet 1:50 dvs 2% men när du använder Triboron så är blandningsförhållandet häften dvs 1:100 eller bara 1%. Triborons positiva effekter på förbränningen hos en 2-taktare är större jämfört med en 4-taktare och resultatet blir 15-30% mindre bränsleförbrukning, dessutom reduceras utsläpp av rök och skadliga partiklar. 

Triboron är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, minska slitage och döda bakterier i flytande bränslen. Blandad med bränsle resulterar den i minskad bränsleförbrukning, minskad CO2 och betydande minskning av motorslitage. Triboron är klassad för antimikroba egenskaper.

De bränslen som vi använder idag har varierande inslag av CO2 neutrala biodelar. Det kan vara RME, Etanol, HVO i olika tappningar. Det som är gemensamt för samtliga bränslen är att de är förhållandevis torra. Inom dieselsfären har även ett växande problem med mikrober blivit en faktor att ta hänsyn till. Världen kräver CO2-neutrala bränslen idag, och det är där Triboron bidrar med sin teknologi för att minska det slitage som torra bränslen orsakar, sänka bränsleförbrukning och CO2 samt döda mikrober, detta utan att öka den negativa påverkan på vår miljö.

Triboron interagerar med metallytor och skapar en film som reducerar friktionen och skyddar mekaniska delar från slitage. Triboron rengör också injektorerna vilket bidrar till en effektivare förbränning. 

Triboron minskar slitaget upp till 50%, motverkar bakterietillväxt och har anti-korrosiva egenskaper. Många års forskning har givit Triboron ett unikt evidensbaserat läge med ledande additiva egenskaper utan att tillföra gifter i vår miljö.

Fuel Formula

Motor: Fyrtakt

Bränsle:  Bensin, diesel, etanol

Fordon: Alla typer, bil, lastbil, MC, traktorer, maskiner, kraftaggregat, båtar.

Blandning: 1:1000

Intervall: Varje tankning

Förpackning: 4 eller 0.5 liter

TVÅTAKTSMOTORER

Triborons 2-taktsolja eliminerar blårök och minskar förbrukningen med 15% till 30%. Det är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion och slitage. Triboron interagerar med metallytor och skapar ett skyddande lager/film som reducerar friktionen till ett minimum och skyddar mekaniska delar från slitage. 

 

Triboron ersätter helt oljan i 2-taktsmotorer.

Tvåtakts Injection

Motor: Tvåtakt /injection

Bränsle:  Bensin

Fordon: Alla som har separat oljetank.

Blandning: Automatisk

Intervall: Automatisk

Förpackning: 4 liter eller 1 liter

Tvåtakts Koncentrat

Motor: Tvåtakt

Bränsle:  Bensin

Fordon: MC, utombordare, motorsågar, snöskotrar, mopeder.

Blandning: Halva oljeinnehållet som rekommenderas av motorproducent (dvs 1:100 när 2% rekommenderas).

Intervall: Vid varje tankning

Förpackning: 4 liter 0,5 liter

F-Link AB

Lignells väg 1

136 49 Vega

Copyright © F-Link AB 2020