TEKNOLOGI

- Friktion & Tribologi - En tredjedel av bränslet går åt till friktion

FRIKTION - RÖRELSE - VÄRME

Friktion är en av komponenterna inom tribologi, tribologi är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt. Detta omfattar friktion, smörjning och nötning. I tribologin möts mekanisk ingenjörskonst och materialvetenskap.

 

En internationell rapport (Tribology International 47, 2012) beräknade att en tredjedel av allt bränsle går åt till att övervinna friktionen i en personbil, friktion i motor, växellåda, kraftöverföring, hjul och bromsar. Andra slutsatser som dras i rapporten är att:

  • 21,5%  av bränslet går åt till att övervinna friktionen i en bilmotor.

  • 2009 förbrukades 208.000 miljoner liter bränsle bara för att övervinna friktionen i personbilar.

  • En personbil förbrukar i snitt 340 liter bränsle bara för att övervinna friktion per år.

  • Minskad friktion leder till minskade utsläpp i motsvarande grad som friktionen sänks.

  • Rapporten estimerar att med friktionssänkande teknologi så kan utsläppen av koldioxid sänkas med 290 miljoner ton under en 5-10 års period och med 960 miljoner ton koldioxid i ett perspektiv på 15-25 år.

Ladda ned och läs hela rapporten här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X11003501

Friktion är kraften som strävar efter att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. När två ytor rör sig i förhållande till varandra omvandlar friktionen rörelseenergi till värmeenergi.

GRUNÄMNET BOR

Grundämnet Bor är huvudingrediensen i produkten Triboron. Bor har exceptionellt goda smörjegenskaper vilket är känt sedan länge. 1824 identifierade Jacob Berzelius bor som ett grundämne, samme Berzelius som står staty i Berzelli park i Stockholm.

Studier i svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenspektrometer (EDS) visar att Bor bildar en stark kemisk film som inte försvinner vid tvättning.

http://www.triboron.com/sv/tester-valideringar/

Utmaningen har varit att att få fram en produkt där en låg koncentration av Bor löses upp till en klar, stabil vätska, något som Triboron nu lyckats med och patenterat. Triboron skapar en film som förhindrar att värme, fukt och syraprekursorer vilket utan Triboron påverkar metallkomponenterna negativt, så att en oxideringsprocess inte börjar eller accelererar. 

 

Triborons upplösningsförmåga har verifierats i tester vid Chalmers Tekniska Högskola under 2014.

Triboronteknologins unika förmåga att minska dessa friktionsförluster ge omedelbara bränslebesparingar och därmed minskad miljöpåverkan.

OMEDELBAR - MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Triboronteknikens omedelbara effekter kan snabbt bidra till en bättre miljö. Detta är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen för att minska klimatpåverkande utsläpp. Triborons teknologi kan användas i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon, från motordrivna verktyg, skotrar och bilar till stora stationära generatorer, lastbilar och fartyg. Teknologin samverkar med metallytor och bildar en tribofilm som minimerar friktion med en extrem tryckfunktion (EP).

Det krävs endast små tillskott av Triboron för att bibehålla den friktionsminskande effekten över tid.

FORSKNING

Triboron International AB har etablerat ett partnerskap med Ångströms Tribomaterialgrupp vid universitetet i Uppsala som gäller forskning inom friktion och tribologi. Samarbetet inkluderar stöd av en doktorandtjänst och resultatet från de första testerna presenterades vid Leeds-Lyon Tribologi-symposiet i september 2015.

Universitetet i Uppsala har genomfört friktionstester i laboratoriemiljö med fokus på effekten av upprepad besprutning av Triboronteknologin på en metallyta. Bland annat visade de att en användning av Triborons teknologi ger en friktionsminskning med upp till 50%.

Diagrammet visar hur friktionskoefficienten minskar vid upprepad besprutning (en sekund var tionde sekund) av en blandning av komprimerad luft och Triboron på en oljesmörjd yta.

BAKTERIER​ - 5 OLIKA TYPER AV JÄST & MÖGEL SOM TRIBORON MOTVERKAR

En rapport I det tyska magasinet AutoBild (testet genomförd av SGS) visar att Triboron aktivt bekämpar bakterieattacker vid vinterförvaringsförhållanden. Testerna visade att alla de fem typerna av bakterier, jäst och mögel eliminerades. Läs mer på Triborons hemsida. Antibakteriellt (ASTM E 1259 klass).

F-Link AB

Lignells väg 1

136 49 Vega

Copyright © F-Link AB 2020