TESTER & VALIDERING

Triborons dokumenterade förmåga att minska friktion, spara bränsle och motverka bakteriebildning har verifierats under tio miljoner driftstimmar på tävlingsbanor, i vardagsbruk och i laboratorier med toppmodern AVL-utrustning. Det har även bekräftats att Triboron med fördel kan användas både i nya och begagnade applikationer utan negativa effekter varken på motorer, avgasreningssystem eller maskiner.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING I BILAR

Att genomföra tester gällande minskningen av bränsleförbrukning påverkas av massor av olika faktorer:

 • Årstid

 • Däckstryck

 • Mil innan efter test

 • Körstil

 • Temperaturer

 • Oljor

 • Underhåll

 • Typ av bränsle

 • Geografi/Miljö

 • Varmkörning

 • Labbmiljö vs vardagsdrift

 • Etc. Etc.

Dom tester som genomförts har dock visat följande:

 

 • Reducerad bränsleförbrukning - som minst 3% upp till 12% för stationära dieselgeneratorer.

 • Renare, bättre och effektivare förbränning

 • Bättre verkningsgrad

 • Reducerade utsläpp av kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och koldioxid (CO2)

 • Ingen negativ påverkan på avgasreningssystem

 • Minskat motorslitage

 • Anti-korrosiva resultat

 • Anti-bakteriella resultat Triboron både förhindrar och utrotar bakterier i bränsletanken.

Här är en sammanställning av ett stort antal tester

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Tidigare SP) testade en Stihl MS181 med Triborons tvåtaktstillsats i bränslet i stället för syntetolja av standardtyp. Resultatet blev en 25% minskning av HC- och CO-utsläppen Bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen minskade med 20%. Läs mer på Triborons hemsida.

F-Link AB

Lignells väg 1

136 49 Vega

Copyright © F-Link AB 2020