TRIBORON

Produkten Triboron ägs av Triboron International AB som är ett börsnoterat miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi/process. Triboron International AB investerar löpande i utveckling och validering. 

Namnet Triboron har hämtat inspiration från ordet tribologi, Tribologi är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt och omfattar friktion, nötning och smörjning.

Bakom Triboron står en grupp ledande svenska investerare.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North

Du kan läsa mer om Triboron International AB på deras hemsida. www.triboron.com

F-Link AB

Lignells väg 1

136 49 Vega

Copyright © F-Link AB 2020